Support

Naast het edit-werk, treed ik op als dirigent, geef trompetles, en sta ik voor de klas als vakleerkracht muziek. Wat betreft dit laatste: Sinds 2010 is Holland Symfonia de scholen ingetrokken, onder aanvoering van toenmalig artistiek directeur Erik van Deuren. Daarvoor is de Holland Symfonia Academie in het leven geroepen. Omdat per 1 januari 2013, wegens bezuinigingen, dit niet meer onder de vlag van het orkest kon, is er een bedrijfsmodel ontwikkeld, waarmee de Academie zelfstandig verder kan, inmiddels onder de naam Hallomuziek. Samen met Muziek Maakt School zijn we op diverse scholen actief. Het onderwijs is gebaseerd op het gedachtegoed van Kodaly.

Ik heb mijn opleiding als trompettist gevolgd bij Peter Masseurs en John Taber op het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast studeerde ik orkestdirectie bij Louis Stotijn, Pierre Stoll, Lucas Vis en Ed Spanjaard. Als trompettist ben ik van 1983 tot 2014 verbonden geweest aan het ASKO|Schoenberg Ensemble. Daarnaast was ik meer dan 26 jaar, in vast dienstverband, 1e trompettist bij Holland Symfonia, voorheen Nederlands Ballet Orkest.

Vanwege mijn affiniteit met het lesgeven in het basisonderwijs, heb ik in 2014 mijn bachelor ODM (Opleiding Docent Muziek) gehaald aan het Conservatorium van Amsterdam.

Vanaf 1 januari 2013 ben ik aangesteld als dirigent van de Harmonie Harpe Davids, Noordwijkerhout. Voorts ben ik - eveneens sinds januari 2013 - dirigent van klarinetensemble Lignum te Leiden.